ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar:

Bir tarafta fotoğraf makinesi, kamera, lens ve aksesuar ürünlerinin satış hizmetini sunan Zoom İthalat Fotoğraf ve Aksesuarları Ticaret Limited Şirketi'ne ait  shop.olympus.com.tr (Bundan böyle kısaca "Zoom" olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta bu siteyi ziyaret eden, üye olan ve alışveriş eden kişi, kurum ve kuruluşlardır. (Bundan böyle kısaca "Üye" olarak anılacaktır.)

2. Sözleşme Onayı:

Üye, üye kayıt formunu doldurup, ilgili butona basarak onayladığında, işbu sözleşme hüküm ve maddelerini okuduğunu, anladığını ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddelere uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

3. Hizmetlerin Tanımı:

Zoom, sözleşmeyi onaylayarak kayıt olan üyelerine ve site ziyaretçilerine elektronik ortamda fotoğraf makineleri, kamera, lens ve aksesuarları vs. ürünleri satın alma imkânı sunar.

4. Üyelik:

Zoom üyesi olabilmek için, üye kayıt formunun eksiksiz doldurulması ve işbu sözleşmenin ilgili butona basılarak onayı gerekir. Üyelik işlemlerini tamamlayan Üye kendi belirleyeceği bir "Şifre"ye sahip olur. "Şifre" Üye'ye özeldir ve yalnız Üye tarafından bilinir. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. "Şifre" seçimi ve gizliliğinin korunması tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Zoom şifre güvenliğinden sorumlu tutulamaz. Zoom üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmek için "Şifre" girmek zorunludur.

5. Üye'nin Yükümlülükleri:

Üye servis ve hizmetlerden yararlanırken;

5.1 Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere uymayı, uymaması durumunda hakkında yapılacak her türlü takibat ve ortaya çıkabilecek yasal sonuçlardan sorumlu olacağını,

5.2 Üye verdiği bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu, eksik veya hatalı bilgi girişi sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve aksamalarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

5.3 Üye, shop.olympus.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin toplanmasına ve Zoom'un kendisine ait bu bilgileri kullanmasına ve arşivlemesine izin verdiğini, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve bu verilerin de Zoom tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini,

5.4 Üye aksini bildirmediği sürece Zoom'un kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Zoom'u sorumlu tutmayacağını,

5.5 Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Zoom'un sorumlu tutulamayacağını,

5.6 Üye kendi oluşturduğu materyaller haricindeki Zoom'da bulunan hiçbir materyali herhangi bir yolla kopyalayama, dağıtma, çoğaltama, kullanma, değiştirme ve üzerinde değişiklik yapamayacağını,

5.7 Sağlanan hizmet ile site içeriğinin ancak kullanım yeterliliğine sahip kişilere ve kurumlara uygun olduğunu, aksi durumda Zoom'u sorumlu tutmayacağını,

5.8 Site üzerinden sunulan hizmetlere, Zoom tarafından belirlenen ve açıklanan şekli dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, aksi takdirde Zoom'un doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararlardan sorumlu olduğunu ve bu zararları derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini,

5.9 Verilerin yetkisiz kişilerce okunması sonucu meydana gelebilecek zararlardan Zoom'u sorumlu tutmayacağını,

5.10 İnternet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını,

5.11 Diğer üyeleri taciz ve tehdit etmemeyi, hizmetlerden faydalanmalarını engelleyecek şekilde davranmamayı, bilgisayarlarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötü amaçlı kullanmamayı,

5.12 Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı,

5.13 Zoom'un izni olmaksızın site üzerinde ticari faaliyette bulunmamayı, reklâm yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

5.14 Zoom tarafından elde edilen kayıtların tamamının rızası dâhilinde olduğunu,

5.15 Zoom, shop.olympus.com.tr internet sitesinin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânları dâhilinde tüm tedbirleri almıştır.  Bunun yanı sıra nihai güvenliğinin sağlanması için Üye'nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.  Bu bağlamda shop.olympus.com.tr sitesinin kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana getirebileceği arıza, bilgi kaybı vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve kendisinden kaynaklandığını, site kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek tazminat talebinde bulunmamayı,

5.16 Site adının, adresinin ve içeriğinin Zoom tarafından belirlendiğini, önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini ve sistemin zaman zaman veya sürekli olarak izlenebileceğini,

5.17 Zoom'un gerekli gördüğü durumlarda site işleyişine müdahalede bulunma ve sebep göstermeden üyeyi hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

5.18 Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgiler postalamamayı ve zincir posta (chain mail), sürekli posta (spam mail), yazılım virüsü vb. gönderilme yetkisi olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı, Üye olmak için başvuruda bulunduğu internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını,

5.19 Site üzerinde "Şifre" ile yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu, Zoom tarafından kendisine verilmiş olan "Şifre"yi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Zoom'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talepleri nakden ve defaten tazmin edeceğini,

5.20 Ürün teslimi sırasında geçerli bir kimlik kartı göstermek, kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, aksi takdirde teslimat yapılmayacağını, teslimat üçüncü şahıslara yapılıyorsa, ürünü teslim alacak olanın, Zoom adına teslimat yapanın talep edeceği belgeleri göstermek, imzalanmasını istediği belgeleri imzalamak zorunda olduğunu, aksi takdirde ürün teslimi yapılmayacağını, bu durumda yapılmış veya yapılacak masrafların kendisi tarafından karşılanacağını, kabul ve taahhüt eder.

6. Zoom'a verilen yetkiler:

6.1 Zoom herhangi bir zaman diliminde sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması sonucu Zoom'un Üye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6.2 Zoom, üyelere, site üzerinde ilgili sayfada bulunan başvuru alanlarından zorunlu olanlarının eksiksiz doldurulmasından ve doldurulan alanların onaylanmasından sonra "Şifre" verir. Zoom söz konusu başvuru alanlarını dolduran üye adaylarına üyelik hakkı vermeyebilir. Üyelik işlemlerini tamamlayarak şifre almış üyelerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını veya hizmetlerden yararlanmalarını hiçbir sebep göstermeksizin süresiz olarak engelleyebilir.

6.3 Zoom kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın alarak veya tedarik ederek site üzerinde bulundurduğu bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, desen, özgün metin, karikatür vb. görsel ve yazılı eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

6.4 Zoom'un satışları, kendi stokları ve tedarikçilerinin stokları ile sınırlıdır. Zoom, stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmamakta, siparişi iptal etmekte, sipariş tutarını müşteri hesabına iade etmekte serbesttir. Ürünlerin teşhir edilmesi, stokta bulunduklarının taahhüdü değildir.

6.5 Zoom, gerekli gördüğünde, üyelik gerektirmeyen hizmet ve servislerini, üyelik gerektiren duruma dönüştürülebilir, ilave hizmet ve servisler açabilir, bazı hizmet ve servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretsiz olanları ücretli hale dönüştürebilir.

6.6 Zoom, teknik zorunluluklar ve değişen mevzuat ve kanun maddelerine uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6.7 Zoom, her zaman tek taraflı olarak gördüğü lüzum üzerine, hiçbir sebep göstermeksizin ve ayrıca bir ihtar ve/veya ihbara gerek olmaksızın Üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge, bilgi, yazı ve yorumları silme hakkı vardır.  Üye iş bu yetkiyi Zoom'a vermekle bu tasarrufu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.  Bu durumda, Zoom'un hiçbir sorumluluğu yoktur.

6.8 Zoom, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, yaş, e-posta, vb.) talep etmektedir. shop.olympus.com.tr'de toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları ya da profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için shop.olympus.com.tr bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz haricinde; sitede yapmış olduğunuz işlemlere ait istatistiksel veriler shop.olympus.com.tr tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

6.9 Zoom tarafından shop.olympus.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sözleşmelerin kurulduğu yönünde delil teşkil etmesi ve adli mercilerce talep edildiği takdirde talepçi merciye iletilmesine yönelik olarak ve/veya yürürlükte bulunan ve/veya yayınlanacak yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde Üye'nin siteye erişmek için kullandığı internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanıp kayıt altına alınabilir.

7. Ticari olmayan kullanım sınırlaması:

Aksine özel bir anlaşma yapılmadıkça, Üye site üzerinden yaptığı her türlü alışverişin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ve taahhüt eder.

8. Vergilendirme:

İşbu sözleşme kapsamı dışında kalan ve meydana gelebilecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanacak işlemler Zoom'un sorumluluğu ve taahhüdü dışında kalıp, sözleşmeye yansıtılacaktır.

9. Ürün Teslimi:

9.1 Üye tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler, Zoom'un anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla 30 (Otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, Üye veya Üye tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. Üye, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan ve Üye tarafından önceden ürünü teslim almaya ehil oldukları bildirilen kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını peşinen kabul eder.

9.2 Zoom tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye bedeli karşılığında Zoom tarafından Üye ve/veya Üye tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, Zoom tarafından Üye'nin Sözleşme'de belirttiği teslimat adresine ürün/ürünler ile birlikte gönderilecektir. Üye, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak Zoom'a bildirmekle yükümlüdür. Üye, Zoom'a yapmış olduğu her türlü bildirimin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden veya bilgilendirmemekten kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını peşinen kabul eder.

10. Geçerli Sayılacak Kayıtlar:

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Zoom ve ilgili kargo şirketinin defter, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. maddesi çerçevesinde muteber, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Zoom kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif ve her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Uygulanacak Hükümler:

İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda öncelikli olarak bu sözleşme hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde meri Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, MK ve diğerleri) uygulanacaktır.

13. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu sözleşme hüküm ve maddelerinin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14. Yürürlük:

İşbu sözleşme, Üye'nin kayıt formunu doldurması ve ilgili butona basarak onaylamasından itibaren yürürlüğe girecek ve feshedilinceye kadar geçerli olacaktır.

15. Fesih:

Zoom, gerekli gördüğünde hiçbir sebep göstermeksizin işbu sözleşmeyi feshetme yetkisine sahip olup, Üye işbu fesih işlemi sebebi ile hiçbir nam altında Zoom'dan hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz.

././.

 

ÜYE                        : .....................  

ZOOM                   : ZOOM İTHALAT FOTOĞRAF VE AKSESUARLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ