ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda kabul ederek, taraflar arasında akdedilecek olan mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, satıcı iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlerin özellikleri, vergiler dâhil ürün fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerinin SATICI tarafından kendisine tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlandığını teyit etmektedir.

MADDE 1. SATICI BİLGİLERİ

UNVANI

:

ZOOM İTHALAT FOTOĞRAF VE AKSESUARLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca '' SATICI'' veya "ZOOM" olarak anılacaktır)

ADRESİ

:

Yeşilce Mahallesi, Yunus Emre Sokak Doğruer İş Merkezi, No:4 Kat:3 4. Levent 34416 İstanbul

TELEFON

:

(212) 269 76 76 

FAX

:

(212) 281 96 66

E-POSTA ADRESİ

:

zoom@zoomithalat.com

MERSİS NO  

:

0999047831900010

MADDE 2. ALICI BİLGİLERİ

ADI SOYADI/UNVANI

:

........ (Bundan böyle kısaca "ALICI" olarak anılacaktır)

ADRESİ

:

TELEFON

:

E-POSTA ADRESİ

:

ALICI, işbu maddede verdiği bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul eder. Verilen adres bilgileri ile ALICI'ya ulaşılamaması durumunda ZOOM'un sorumluluğu bulunmayacaktır ve bundan dolayı tüm sorumluluk ALICI'ya ait olacaktır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

Mesafeli satış sözleşmesine konu olan ürün/ürünlerin adı, kodu (cinsi, türü, modeli, rengi), miktarı, satış bedeli aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması

Birim Fiyatı

Adet

Toplam Fiyat

PHASE ONE - PHASE ONE 645 DF

... TL

....

.... TL

 

Taksit  Sayısı                                  

 

:

 

..

Aylık Ödeme

..... TL

Toplam Ödeme

....... TL

 

Ürün Bedeli Toplamı (KDV Dâhil-Vade Farkı Dâhil- Nakliye Hariç)

:

......TL

Nakliye Bedeli (KDV Dâhil)

:

...... TL

Alıcının Ödeyeceği Toplam Bedel (KDV Dâhil)

:

...... TL

 

Online satış sitemizin kullanılması ve sitemiz üzerinden verilen siparişler sebebiyle, ürünlerimizin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayıp ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere hizmet bedeli veya herhangi bir ilave maliyet yüklenmemektedir.

ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler, ZOOM'un anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla 30 (Otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. ZOOM'un kusuru olmaksızın sistemden kaynaklanan sebeplerle ZOOM'a geç ulaşan siparişlerde işbu süre dikkate alınmayacak olup ZOOM malın ALICI'ya zamanında teslimi için gerekli makul özeni gösterecektir. ALICI bu süre zarfında bu konular ile ilgili şikâyetleri için shop.olympus.com.tr adresli internet sitesinden destek alabilir.

ÖDEME ŞEKLİ

:

Kredi Kartı/Havale

SİPARİŞ TARİHİ

:

././..

TESLİMAT ADRESİ

:

............................

TESLİMAT ŞEKLİ

:

Kargo

FATURA ADRESİ

:

............................

 

ZOOM'un bilgisi dâhilinde olmadan, bankanız sizin seçtiğiniz taksit adedinin üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme vb. hizmetleri sunabilir. Bankanızın inisiyatifinde olan bu tarz hizmetlerden doğan taksit tutarlarındaki bu gibi değişikliklerden ZOOM'un herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren ödeyeceğiniz toplam bedel taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Detaylı ödeme planınızdaki farklılıklar bankanızın uygulamaları nedeniyle gerçekleşmekte olup bu hususta ZOOM'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

MADDE 4. CAYMA HAKKI VE BU HAKKIN KULLANILAMAYACAĞI HALLER

4.1.- ALICI, sipariş verdiği ve işbu Ön Bilgilendirme ile onayladığı ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde ZOOM'a ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması, ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek bir hasara uğramamış olması ve kullanılmamış olması şarttır.

4.2.- ALICI tarafından cayma hakkının, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (Ondört) günlük süre içerisinde ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak ZOOM'a bildirimde bulunmak suretiyle kullanılması durumunda, ZOOM, ürün/ürünleri fatura aslı ile birlikte teslim almakla yükümlüdür. İade edilmek istenen ürün/ürünlerin faturası tüzel kişi adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken tüzel kişinin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürün/ürünlerde ALICI'nın kusuru ile değer azalması meydana gelmiş ise ALICI ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. ZOOM, cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI'nın iade edeceği ürün/ürünleri ZOOM'un anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla ve ZOOM ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır. ALICI'nın iade edeceği ürün/ürünleri kendi tercih ettiği ZOOM'un anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda nakliye bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI, yukarıda anılan yöntemler haricinde siparişini vermiş olduğu shop.olympus.com.tr adlı internet sitesinde yer alan cayma formunu kullanarak da bu hakkından faydalanabilir.[Ö.P.1] 

4.3.- Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli, ürün/ürünlerin ZOOM tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde mevcut banka prosedürleri çerçevesinde ALICI'ya iade edilir.

MADDE 5. BAŞVURU

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 6. BİLGİ

İşbu ön bilgilendirme formu'nda yer alan bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginlerin haklarını koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

 

 


 [Ö.P.1]Cayma formu talep etmeniz sebebiyle metne eklenmiştir.