MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1.- SATICI BİLGİLERİ

Unvanı

:

ZOOM İTHALAT FOTOĞRAF VE AKSESUARLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca ''SATICI'' veya "ZOOM" olarak anılacaktır)

Adres

:

Yeşilce Mahallesi, Yunus Emre Sokak Doğruer İş Merkezi, No:4 Kat:3 4. Levent 34416 İstanbul

Telefon

:

(212) 269 76 76 

Faks

:

(212) 281 96 66

E-posta

:

zoom@zoomithalat.com

MADDE 1.2.- ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Unvanı

:

........... (Bundan böyle kısaca "ALICI" olarak anılacaktır)

T.C. Kimlik No/VKN

:

............

Adresi

:

...........

Telefon

:

...........

E-posta

:

..........

İşbu Sözleşme'de ALICI ve ZOOM birlikte kısaca "Taraflar" olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin (Bundan böyle kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır) konusu, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ALICI'nın, ZOOM'a ait shop.olympus.com.tr  isimli online satış sitesinde (Bundan böyle kısaca "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır) ve işbu Sözleşme'de nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün/ürünlerin ALICI tarafından elektronik ortamda sipariş edilmek sureti ile satışı, satış bedelinin ödenmesi, teslimi ve Taraflar'ın diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile Sözleşme'den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.

 

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

Sözleşme'ye konu ürün/ürünlerin adı, kodu (cinsi, türü, modeli, rengi), miktarı, satış bedeli gibi bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Açıklaması

Birim Fiyatı

Adet

Toplam Fiyat

PHASE ONE - PHASE ONE 645 DF(Örn)

... TL

....

.... TL

 

Taksit  Sayısı                                  

 

:

 

..

Aylık Ödeme

..... TL

Toplam Ödeme

....... TL

 

MADDE 4- ÖDEME

4.1.- ALICI tarafından Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin Sözleşme ile belirlenen KDV dâhil satış bedeli ve nakliye bedeli, Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

4.2.- ALICI, İnternet Sitesi'nden sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelini kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla ödeyecektir. Sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edildiğinin ya da toplam bedelin ZOOM'a ait banka hesabına havale edildiğinin bilgisinin teyit edilmesini müteakip ZOOM tarafından işleme alınacaktır. Satış işleminin gerçekleştirilmesi ilgili ürün/ürünlerin stokta olmasına bağlıdır.

4.3.- Bankaların ödeme esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden ZOOM sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI, vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri ve benzeri bilgileri anlaşmalı olduğu banka ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin banka ile aralarında akdedilmiş olan sözleşme esaslarına göre belirleneceğini, ZOOM'un söz konusu kesintilerle bir ilgisinin olmadığını ve ZOOM'a bu konuda herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4.- ALICI'nın ürün/ürünleri sipariş ettiği tarihte ZOOM tarafından mevzuata uygun olarak duyurusu yapılmış, uzaktan siparişlerde geçerli olduğu belirtilmiş herhangi bir kampanya, indirim ve benzeri uygulama söz konusu olması halinde, bu uygulama, ALICI'nın siparişinin kampanya koşullarına havi olması şartıyla ALICI'nın siparişine de uygulanacaktır.

4.5.- ALICI'nın kullanıcısı olduğu ve ödemede bulunduğu kredi kartının çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması, ilgili bankanın inisiyatifinde olup ZOOM'un bu konuda herhangi bir dahli bulunmamaktadır. ZOOM'un bilgi ve tasarrufu dâhilinde olan kampanyalar İnternet Sitesi'nde ilan edilecektir.

4.6.- ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde cayma hakkını kullanması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını peşinen kabul eder. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. ZOOM'un ALICI'nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, iadenin yapılamaması durumunun anlaşıldığı tarihten itibaren derhal ve her halükarda en geç 30 (Otuz) gün içinde ilgili bankadan alınan durumu tevsik edici belgeler ile birlikte ZOOM'a yazılı olarak başvurarak iadeye konu tutarı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda ZOOM'dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri bir talepte bulunamaz.

4.7.- Nakliye bedeli, ürün/ürünlerin bedeline dâhil olmayıp, ALICI'nın ödeyeceği ürün/ürünlerin satış bedeline eklenecek ve ALICI tarafından ürün/ürünlerin bedeli, nakliye bedeli ile birlikte ödenecektir.

Ödeme bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ürün Bedeli Toplamı(KDV Dahil-Vade Farkı Dahil- Nakliye Hariç)

:

......TL

Nakliye Bedeli(KDV Dahil)

:

...... TL

 

Taksit  Sayısı                                  

 

:

 

..

Aylık Ödeme

..... TL

Toplam Ödeme

....... TL

 

Alıcının Ödeyeceği Toplam Bedel(KDV Dahil)

:

...... TL

 

MADDE 5- TESLİMAT

5.1.- ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler, ZOOM'un anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla 30 (Otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. ALICI, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan ve ALICI tarafından önceden ürünü teslim almaya ehil oldukları bildirilen kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını peşinen kabul eder. Ürün/ürünlerin sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük sürenin hitamında teslim edilmemiş olması halinde ALICI, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

5.2.- ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye bedeli karşılığında ZOOM tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, ZOOM tarafından ALICI'nın Sözleşme'de belirttiği teslimat adresine ürün/ürünler ile birlikte gönderilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak ZOOM'a bildirmekle yükümlüdür. ALICI, ZOOM'a yapmış olduğu her türlü bildirimin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden veya bilgilendirmemekten kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını peşinen kabul eder.

5.3.- ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ve beyan eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI'nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek ismi önceden yazılı olarak ZOOM' a bildirilen bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda ZOOM, teslim yükümlülüğünü zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmiş kabul edilecek olup, teslimatın hiç veya gereği gibi yapılmamsından ötürü ZOOM'un herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI, nakliye bedeli kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.

5.4.- ALICI'nın, ürün/ürünleri ZOOM'un kusuru olmaksızın nakliye şirketinin neden olduğu bir gecikme veya bir başka sebeple işbu Sözleşme ile belirtilen süreler geçtikten sonra teslim alması halinde, ALICI, ZOOM'dan herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5.- Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden ZOOM sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında nakliye şirketi yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Tutanak tutulmasını müteakip ALICI, 3 (Üç) İş Günü içerisinde teslim edilen ürün/ürünlerin ayıplı olduğunu ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak ZOOM'a bildirmekle yükümlüdür.

5.5.1.- Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anında farkedilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde ZOOM tarafından iade alınıp, işbu tarihi takip eden 14 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli ALICI'dan talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir.

5.5.2.- Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anından sonra farkedilmesi durumunda ise, ALICI, ZOOM'a ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip, ürün/ürünlerin ZOOM tarafından alınacak olan iade tarihi ALICI'ya bildirilecek olup, iade alınan ürün/ürünler ZOOM tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ihbara konu olan ürün/ürünler, ZOOM tarafından iade alındığı tarihi takip eden 14 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir. ZOOM tarafından söz konusu ürün/ürünlerde kendisine atfedilecek herhangi bir ayıp tespit edilmemesi halinde ürün/ürünler ALICI'ya iade edilecektir.

5.6.- Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanmış olması, ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme aracı banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, ZOOM'un, ürün/ürünleri teslim yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Teslimat Adresi

:

.............

Fatura Adresi

:

..............

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1.- ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde ZOOM'a ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması, ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek bir hasara uğramamış olması ve kullanılmamış olması şarttır.

6.2.- ALICI, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (Ondört) günlük süre içerisinde ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yazılı olarak ZOOM'a bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, ZOOM, ürün/ürünleri teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte tüm nakliye masrafları ZOOM tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almakla yükümlüdür. İade edilmek istenen ürün/ürünlerin faturası tüzel kişi adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken tüzel kişinin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürün/ürünlerde ALICI'nın kusuru ile değer azalması meydana gelmiş ise ALICI ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. ZOOM cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI'nın iade edeceği ürün/ürünleri ZOOM'un anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla ve ZOOM ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) teslim alacaktır. ALICI'nın iade edeceği ürün/ürünleri kendi tercih ettiği ZOOM'un anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda nakliye bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI, yukarıda anılan yöntemler haricinde siparişini vermiş olduğu shop.olympus.com.tr adlı internet sitesinde yer alan cayma formunu kullanarak da bu hakkından faydalanabilir.[Ö.P.1] 

6.3.- Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli, yukarıda 6.2. maddede belirtilen belgelerin ve ürün/ürünlerin ZOOM tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde ALICI'ya iade edilir. Satış bedelinin ALICI'ya iadesi ile ilgili olarak işbu Sözleşme'nin 4.6. maddesi uygulanır.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1.- ALICI, İnternet Sitesi'nde Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dâhil satış fiyatları, ZOOM'un fiyat dâhil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak ilave bir maliyet varsa bunun bedeli, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI'nın talep ve şikâyetlerini iletebileceği ZOOM'un açık adres - telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikâyet ve itirazlar konusunda başvuruların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

7.2.- ALICI, 18 yaşından küçük kişilerin İnternet Sitesi'nden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan ZOOM'un hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. ZOOM, işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir.

7.3.- ZOOM, ALICI'nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda ZOOM, ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI'ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 7 (Yedi) gün süreyle dondurur. ALICI'nın bu süre zarfında ZOOM ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, ZOOM ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa ALICI tarafından yapılan ödemeler ALICI'ya 14 (Ondört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise iade, işbu Sözleşme'nin 4.6. maddesi kapsamındaki hükümler dairesinde yapılacaktır.

ZOOM'un iade işlemini yukarıdaki süre dâhilinde gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından ALICI'ya yansıtılma sürecinde yaşanabilecek gecikmeler dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın ZOOM'dan kaynaklanmayan nedenlerden ötürü yaşanabilecek gecikmelerden ZOOM sorumlu tutulamaz.

7.4.- Sözleşme'nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar'ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar'dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. ZOOM, mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın yukarıdaki anlatımın kapsamına giren her türlü hal) nedeni ile Sözleşme'de yer alan ürün/ürünleri 30 (Otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından herhangi birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (Ondört) gün içerisinde ZOOM tarafından işbu Sözleşme'nin 4.6. maddesinde belirlenen şart ve koşullar dairesinde ALICI'ya iade edilir.

7.5.- ZOOM'dan kaynaklanmayan ve ZOOM'un bilgisi dışındaki sistemsel hatalarından ötürü İnternet Sitesi'nde yer alan satışa konu ürünlerin içeriklerine özellik ve fiyatlarına ilişkin beyanlarda meydana gelebilecek hatalardan ZOOM sorumlu değildir. Bu gibi sistemsel yanlışlıklardan ötürü ALICI tarafından eksik ödemede bulunulması halinde, ALICI, durumun ZOOM tarafından tesbiti ve kendisine bildirilmesi akabinde eksik kalan tutarı derhal ödeyecek, ALICI'nın fazla ödeme yaptığının ZOOM tarafından tesbiti halinde ise, fazla ödenen tutar ZOOM tarafından işbu Sözleşme'nin 4.6. maddesinde belirlenen şart ve koşullar dairesinde ALICI'ya iade edilir.

MADDE 8- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1.- İşbu Sözleşme'nin uygulanması ve yorumlanması ile işbu Sözleşme'den doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.

8.2.- ALICI, işbu Sözleşme'nin uygulanmasına ilişkin olarak 6502 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri'ne başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca Taraflar işbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü sair uyuşmazlığın çözümlenmesinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

ALICI'nın Sözleşme'deki beyan, taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde ZOOM, ALICI'ya 15 (Onbeş) günlük süre vererek ihlalin giderilmesini talep edebilir. Aykırılığın bu süre zarfında giderilmemesi halinde ZOOM'un Sözleşme'yi haklı nedenle, tazminatsız, derhal fesih hakkı doğacaktır.

MADDE 10- DİĞER HÜKÜMLER

10.1.- İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmesi gereken tüm tebligatlar Taraflar'ın yukarıda belirtilen kanuni tebligat adreslerine ilgili mevzuatta kabul gören yöntemler dâhilinde yapılacaktır. Taraflar'ın yukarıda belirtilen kanuni tebligat adresine yapılacak her tür tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.

10.2.- Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya icra kabiliyetinin olmaması Sözleşme'nin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlülüğünü etkilemez.

10.3.- Her türlü damga vergisi, harç ve giderler, mevcut veya ileride yasalarla öngörülecek tüm vergi ve harçlar ALICI'ya aittir.

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

ALICI, Sözleşme'nin tüm maddelerini okuyup, tetkik ve teyit etmiştir. İşbu Sözleşme, 11 (Onbir) maddeden ibaret olup, Taraflar'ca okunarak, ././... tarihinde ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

ALICI                : ..................... 

ZOOM             : ZOOM İTHALAT FOTOĞRAF VE AKSESUARLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 


 [Ö.P.1]Cayma formu talep etmeniz sebebiyle metne eklenmiştir.